านประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร

COORDINATION UNIT KHONKAEN UNIVERSITY OF BANGKOK

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

-------------------------
ประชาสัมพันธ์
-------------------------


งานประสานงานฯ มข.เปิดให้บริการ...  อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล  อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล  อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล อ่านต่อ...คลิก
-------------------
กำลังปรัรบปรุงข้อมูล อ่านต่อ...คลิก
-------------------
-------------------
กำลังปรับปรุงข้อมูล

งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

สำหรับบุคคลท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมเว็บงานประสานงานหรือ เข้าไปดูข้อมูลการขอวีซ่าถ้าตัวอักษรของท่านไม่เป็นภาษาไทย ให้ ดำเนินการดังนี้ นะครับ
1. ไปที่เมนู VIEW เลือก หัวข้อ ENCODING
2. เลือก เปลี่ยนอักษรเป็น UNICODE(UTF-8) หรือ ไม่ก็ Thai (Windows-874)

บอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-สอบถามข้อมูล

สมุดเยี่ยม

 

 

งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร