ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเล่มราชการ

การตรวจลงตรา VISA : รายชื่อประเทศที่ได้ทําความตกลงยกเว้น
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ กับ ประเทศไทย

สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้ Passport Official นั้นสามารถพํานักในประเทศนั้นๆได้ โดยไม่ต้องขอ VISA แต่ท่านจะต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศนั้นๆ หรือ มี
เอกสารยืนยันได้ว่าท่านเดินทางไปประเทศนั้นๆ เพื่อ ราชการจริง

กรณีที่ผู้เดินทางใช้เล่ม Passport Official ไปการส่วนตัวหรือท่องเที่ยว หากทางตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ จับได้ ท่านมีความผิดถูกจับหรือถูกกักตัว ณ ประเทศนั้นๆ

หมายเหตุ ***ประเทศที่ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตและราชการของไทย โดยให้แก่ไทยฝ่ายเดียว
ไม่เกิน 14 วัน
ไม่เกิน 15 วัน
ไม่เกิน 30 วัน
ไม่เกิน 90 วัน
Bahrain Bahrain (บาห์เรน) ***หมายเหตุ Mauritius Mauritius (มอริเชียส) ***หมายเหตุ Cambodia Cambodia (กัมพูชา) Argentina Argentina (อาร์เจนตินา)
Brunei Brunei (บรูไน) ***หมายเหตุ China China (จีน )  Austria Austria (ออสเตรีย)
hongkong Hong Kong (ฮ่องกง) Belgium Belgium (เบลเยี่ยม)
Laos Laos (ลาว) Bhutan Bhutan (ภูฏาน )
macau Macau (มาเก๊า) Brazil Brazil (บราซิล )
mongolia Mongolia (มองโกเลีย) Chile Chile (ชิลี)
Myanmar Myanmar (พม่า)  Colombia Colombia (โคลอมเบีย)
 Oman Oman (โอมาน)  Costa-Ric Costa Rica (คอสตาริกา)
Vietnam Vietnam (เวียดนาม)  Croatia Croatia (โครเอเชีย)
 Czech-Republic Czech Republic (เช็ก)
Indonesia Indonesia (อินโดนีเซีย)
***หมายเหตุ
 Estonia Estonia (เอสโตเนีย) *เฉพาะหนังสือเดินทางฑูตเท่านั้น
maldives Maldives (มัลดีฟส์) ***หมายเหตุ France France (ฝรั่งเศส) *เฉพาะหนังสือเดินทางฑูตเท่านั้น
seychelles Seychelles (เซเชลส์) ***หมายเหตุ  Germany Germany (เยอรมนี)
 Hungary Hungary (ฮังการี)
India India (อินเดีย)
 Israel Israel (อิสราเอล )
 Italy Italy (อิตาลี)
Japan Japan (ญี่ปุ่น )
Republic-of-Korea Republic of Korea
(เกาหลีใต้)
 Liechtenstein Liechtenstein
(ลิกเตนสไตน์)
Luxembourg Luxembourg
(ลักเซมเบิร์ก)
 Malaysia Malaysia (มาเลเซีย)
 Mexico Mexico (เม็กซิโก)
 Netherlands The Netherlands
(เนเธอร์แลนด์)
 Nepal Nepal (เนปาล)
 Panama Panama (ปานามา)
 Peru Peru (เปรู)
 Philippines The Philippines (ฟิลิปปินส์)
 Poland Poland (โปแลนด์)
 Romania Romania (โรมาเนีย)
 Russian-Federation Russian Federation
(รัสเซีย)
 Singapore Singapore (สิงคโปร์)
 slovak Slovak Republic
(สโลวาเกีย)
 South-Africa South Africa (แอฟริกาใต้)
 Spain Spain (สเปน) *เฉพาะหนังสือเดินทางฑูตเท่านั้น
 Switzerland Switzerland         (สวิตเซอร์แลนด์)
 Tunisia Tunisia (ตูนีเซีย)
 Turkey Turkey (ตุรกี)
 Ukraine Ukraine (ยูเครน)
 Uruguay Uruguay (อุรุกวัย)
Ecuador Ecuador (เอกวาดอร์) ***หมายเหตุ
Denmark Denmark (เดนมาร์ก) ***หมายเหตุ
Finland Finland (ฟินแลนด์)  ***หมายเหตุ
Norway Norway (นอร์เวย์)   ***หมายเหตุ
Slovenia Slovenia (สโลวีเนีย) ***หมายเหตุ
Sweden Sweden (สวีเดน)    ***หมายเหตุ

หมายเหตุ ***ประเทศที่ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตและราชการของไทย โดยให้แก่ไทยฝ่ายเดียว

ที่มา http://www.consular.go.th