ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

 1. Fan page Facebook  งานประสานงาน   http://goo.gl/0KvgPE
 2. Facebook เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน
 3. E-Mail @kku  g+
  • คุณชินโชติ  นาไพรวัน  (พี่โชติ)
  • คุณนิโรบล  คมคาย  (พี่หนิง)
  • คุณพลอยปภัส  จิรโชติธำรงรัตน์ (พี่พลอย)  ployji@kku.ac.th
  • คุณบุญญฤทธิ์  สิงชมภู (พี่ฤทธิ์)
  • คุณวิพากษ์  จำนงภักดิ์  (พี่เอ๋)
 4. เบอร์ติดต่อภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   46020
 5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายนอก  02-3545446 ต่อ 101-108
 6. เบอร์โทรสาร  02-354-5566

ที่ตั้ง: 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message