เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศต่างๆ สำหรับเล่มราชการ

**ข้อมูลเอกสารของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานฑูตแต่ละประเทศนั้นๆ ด้วยนะคะ

 Arab ARAB EMIRATES
ARMENIA ARMENIA
Australia AUSTRALIA http://www.vfs-au.net/
 Austria AUSTRIA
 Bangladesh BANGLADESH http://www.bdembassybangkok.org/
 Belgium BELGIUM
 Bhutan BHUTAN
 Brazil BRAZIL http://corp.tlscontact.com/ 
 BULGARIA BULGARIA
 Canada CANADA http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/thai/index.html
 Chile CHILE
 Colombia COLOMBIA
 CUBA CUBA
 Czech-Republic CZECHOSLOVAKIA
 Denmark DENMARK http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/index.html 
 Egypt EGYPT
 Finland FINLAND
 France FRANCE
 Germany GERMANY
 Greece GREECE
 Hungary HUNGARY
  ICELAND ICELAND http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/shortterm.html 
 IRELAND IRELAND
 Israel ISRAEL
 Italy ITALY http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/index.html 
 Jordan JORDAN
 Kuwait KUWAIT
 MALTA MALTA
 Mexico MEXICO
 Netherlands THE NETHERLANDS
 New-Zealand NEW ZEALAND
 Nigeria NIGERIA http://portal.immigration.gov.ng/ 
 Norway NORWAY
 Pakistan PAKISTAN
 Peru PERU
 Poland POLAND
 Portugal PORTUGAL
 Kenya REPUBLIC OF KENYA
 South-Africa SOUTH AFRICA
 Spain SPAIN http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/index.html 
 Sri-Lanka SRILANKA
 Sweden SWEDEN
 Switzerland SWITZERLAND
 TAIWAN TAIWAN
 Tanzania TANZANIA http://www.tanzaniaembassy.org.cn/
Tunisia TUNIZIA
Turkey TURKEY
Ugunda UGANDA
Ukraine UKRAINE
United-Kingdom UNITED KINGDOM https://www.gov.uk/check-uk-visa
United-States-of-America UNITED STATES http://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>