for_facebook_003

โปรแกรมการแข่งขัน “อ่างแก้วเกมส์” กอล์ฟ ดวลวงกันที่ สนาม” เชียงใหม่ ไฮร์แลนด์ “

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 มีโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว ส่วนกอล์ฟ แข่งวันที่ จันทร์ที่ 5 – วันพุธที่ 7 พฤษภาคม (…)

SNAG-04034

“อ่างแก้วเกมส์” ประกาศชนิดกีฬา ประเภท และรุ่น กอล์ฟ แบ่ง 19 ประเภท

คณะกรรมการบริหารกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ เรื่องชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้ว เกมส์”โดย กอล์ฟ แบ่งออกเป็น 19 ประเภท ประกอบด้วย 1. ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ (…)