ภาพกิจกรรมชมรม

 

กิจกรรมปี 2558
IMG_1619 การแข่งขันกอล์ฟ ” เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558 ณ สนามยูนิแลนด์ และสนามกอล์ฟไดนาสตี้ จังหวัดนครปฐม  เป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=kasetsartgames_2558
jan_002 การแข่งขันกอล์ฟ ” ดวลเดือด ” ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ สนามกอล์ฟแดนคูน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฟ้นหานักกีฬากอล์ฟแต่ละระดับฝีมือ เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมhttp://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=Doldiod_58
กิจกรรมปี 2557
IMG_2429 (800x533) การแข่งขันกอล์ฟ” KKU OPEN 2014 ” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถ้วยรางวัล รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=KKU OPEN 2014
10268542_232995936907914_3572002652319300203_n การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=angkaew_game_570505
984036_611129588976673_936182455_n การแข่งขันกอล์ฟ “มข.สัมพันธ์” จัดการแข่งขันวันที่ 20 เมษายน 2557 ณ สนามกอล์ฟแดนคูน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารายได้สนับสนุนนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมสาธารณะ (ภาพ อยู่ระหว่างการรวบรวม)
WP_001697 การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” Ryder Cup 2014″ วันที่ 19 เมษายน 2557 ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (ภาพ อยู่ระหว่างรวบรวม)
news2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ในชนิดกีฬากอล์ฟ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=Modindang_game_570116-17

กิจกรรมปี 2556 
wp_001005 ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.อำนวย คำตื้อ ประธานชมรมฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่ง ขัน “บางแสนเกมส์” พร้อมมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=thankyou_560519

308589_565551596809387_1649637267_n การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (บางแสนเกมส์) ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=bangsangame_560507

kku_ryder_2013_051 ชมรมกอล์ฟบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกอล์ฟภายใน KKU จตุรมิตร 2013 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ณ สนามกอล์ฟแดนคูน จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมนักกีฬากอล์ฟ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน “บางแสนเกมส์” ช่วง 7-8 พฤษภาคม 2556 ที่ ม.บูรพา  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=jakturamit_560406

282698_10200561616662037_1467997070_n สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับชมรมกอล์ฟบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The 2nd KKU OPEN ” ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=kkuopen_2

ryder2013_003 แข่งขันกอล์ฟ RYDER CUP 2013 ประจำปี 2556 ระหว่างชมรมกอล์ฟ มข. กับ ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกอล์ฟ Rancho Charnvee อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=ryder_2013

 กิจกรรมปี 2555
wp_000343 กอล์ฟมุทิตา 2555 <เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกอล์ฟมุทิตาจิต แด่ ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์,รศ.ประภาวดี พัวไพโรจน์ และ รศ. อินทรพล หอวิจิตร และแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟที่ได้รับเหรียญรางวัลวลัยลักษณ์เกมส์ ณ สนามกอล์ฟ ร.8  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=retire_551208
wp_000140 ชมรมกอล์ฟ มข. ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยกอล์ฟ จัดแข่งขันที่ สนามกอล์ฟ บึงอร่ามไดโนซอร์กอล์ฟคลับ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=mahasarakam
p1100862 รศ.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ได้ให้ความอนุเคาระห์แบ่งปันภาพถ่าย การแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟศรีตรัง จังหวัดตรัง และสนามกอล์ฟปกาไส จังหวัดกระบี่  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=santi_sritrang
http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=santi_pakasai
p1100706 การแข่งขันกอล์ฟ รายการกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” วันที่ 19-20 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟศรีตรัง (ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์) กม.15 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=varailukgame
dsc_0063 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ “1st KKU OPEN” วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟแดนคูน  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=kkuopen_1
04022012069 การแข่งขันกอล์ฟ KKU ไรเดอร์ คัพ ครั้งที่ 5 (กอล์ฟ 3 เส้า) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์  http://gad.kku.ac.th/main/gallery/index.php?imgdir=kkuryder_5