About Us

group_002

ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการรวมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และเกษียณอายุราชการแล้ว รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟ ปัจจุบันมีสมาชิกอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการอยู่พอสมควร โดยชมรมพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาเทคนิค ทักษะการเล่นกอล์ฟแก่สมาชิกอยู่ตลอด โดยมีสมาชิกที่มีฝีมือดี ระดับมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำ

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟสมัครเป็นสมาชิกชมรมกอล์ฟ 
สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งใบสมัครของท่านที่ naksri@kku.ac.th

ใบสมัครสมาชิกชมรมกอล์ฟ

Leave a Reply