ryder-cup-2015_003

” KKU – SUT RYDER CUP 2015″ เปิดฉากดวลวงสวิงแน่นอน 28 มิ.ย. 58

เรียน ชมรมกอล์ฟ ทุกท่าน โปรดทราบ
Ryder Cup ระหว่าง ชมรมกอล์ฟ มข. กับ ชมรมกอล์ฟ มทส. ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ สนามกอล์ฟ Crystal Lake โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดแจ้งชื่อด่วน ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่
อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
โทรศัพท์ 08 1592 9204
Mail : thanthagorn2011@gmail.com
FB : Thanthagorn Pongpimon

รถออก เวลา 05.00 น. หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ค่าใช้จ่าย ท่านละประมาณ 1,100+ บาท