IMG_20150621_132558

มอบรางวัลยอดฝีมือ ใน”เกษตรศาสตร์เกมส์”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟภายในชมรมฯเพื่อแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬากอล์ฟที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขัน “เกษตรศาสตร์เกมส์” เมื่อวันที่ 4 -5 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดนครปฐม พร้อมประชุมหารือ ในการสรรหาประธานชมรมคนใหม่ แทนผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ วึ่งจะครบวาระในเดือนตุลาคมนี้  ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ ผศ.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานชมรม คนต่อไป โดยจะเริ่มทำหน้าที่พร้อมกับ กรรมการสโมสรข้าราชการและบุคลากรชุดใหม่ (วาระ 2558 -2560) ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2558  นอกจากนั้นในกิจกรรมดังกล่าว ประธานชมรมฯ ยังได้นำอุปกรณ์กอล์ฟ มาแจกเป็นของรางวัลแก่มวลสมาชิก อีกด้วย โดยมีสมาชิกชมรมกอล์ฟร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมหน้า

IMG_20150621_132508 IMG_20150621_132558 IMG_20150621_130905 IMG_20150621_134412