team6

ทัพกอล์ฟ มข. กวด 4 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง ใน เกษตรศาสตร์เกมส์

ขอเสียงปรบมือดัง ๆ ให้กับยอดฝีมือ ของชมรมกอล์ฟ มข. สำหรับปีนี้ในรายการแข่งขันกอล์ฟ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ทีมกอล์ฟ มข. กวด มา 4 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง ส่วนใครเป็นใคร ตามนี้ (ท่านประธานบอกว่า ปีนี้ได้เหรียญจาก เด็ก สตรี และคนชรา 5555..)

ประเภทบุคคล
1. รองศาสตราจารย์มงคล ดอนขวา
เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย รุ่น 55 ปี ขึ้นไป แต้มต่อ 13-15
2. สฤษฏิ์ ปูนอน
เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย รุ่น 55 ปี ขึ้นไป แต้มต่อ 19-21
3. อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า
เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย รุ่น ไม่เกิน 55 ปี แต้มต่อ 22-24
4. รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี
เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง รุ่น แต้มต่อ 19-24
5. รองศาสตราจารย์สันติ วิจักขณาลัญฉ์
เหรียญเงิน ประเภทบุคคลชาย รุ่น 55 ปี ขึ้นไป แต้มต่อ 16-18
6. รัชนี เกตุแก้ว
เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลหญิง รุ่น แต้มต่อ 19-24

ประเภททีมทั่วไป
เหรียญเงิน
ทีม B ประกอบด้วย
1. รศ.สันติ วิจักขณาลัญฉ์
2. นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
3. นายสฤษฎิ์ ปูนอน
4. ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์
5. อ.ไชยเดช แก้วสง่า

เหรียญทองแดง
ทีม A ประกอบด้วย
1. รศ.มงคล ดอนขวา
2. ผศ.คณิต ชูคันหอม
3. รศ.สุพินดา คูณมี
4. ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
5. ผศ.เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์

ส่วน ผศ.กลมเกลียว มาเวียง 1 เหรียญทอง รุ่น 55 ปีขึ้นไป ไม่มีแต้มต่อ (Pro) แต่ไม่นับเหรียญ