KKU-Open_2016_001

เปิดฉากแล้ว KKU OPEN 2016

ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลรายการใหญ่แห่งปี ” KKU OPEN” ประจำปี 2016 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. (Shot Gun Start) ณ สนามแดนคูน กอล์ฟคลับแอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟฯ เผยว่า การแข่งขัน ” KKU OPEN 2016″ ครั้งนี้ เป็นการชิงถ้วยเกียรติยศของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งถ้วยรางวัลอื่น ๆ จากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีของรางวัลต่าง ๆ ทั้งตีไกลใกล้เส้น ตีใกล้ธง HOLE IN ONE และรางวัลจับฉลาก

” การแข่งขันครั้งนี้จะนำรายได้ ไปสนับสนุนกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและชุมชนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬากอล์ฟและพัฒนานักกีฬากอล์ฟมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะมีนักกอล์ฟจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง เช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดการทั้งแค๊ดดี้ อาหาร และของที่ระลึกได้อย่างเหมาะสม จึงอยากขอให้นักกอล์ฟสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า ตั้งแต่เนิ่น ๆ “

สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น

ประเภททีม (ทีม 3คน)
ใช้ผลรวมคะแนนสุทธิ (NET SCORE) 3คนโดยใช้แต้มต่อไม่เกิน 18 สาหรับการคิดคะแนนประเภททีม
ประเภทบุคคล
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภททีมมีสิทธิ์แข่งขันประเภทบุคคลและแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7ไฟลท์ดังนี้ คือ
ไฟลท์Aแต้มต่อ 0-12
ไฟลท์Bแต้มต่อ 13-18
ไฟลท์Cแต้มต่อ 19-24
ไฟลท์Dแต้มต่อ 25-36
ไฟลท์สุภาพสตรี แต้มต่อ 0-24
ไฟลท์อาวุโส (อายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.เกิด 2499) แต้มต่อ 0-24
ไฟลท์เยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี พ.ศ เกิด 2539 ) แต้มต่อ 0-24 ไม่คิดคะแนนประเภททีม

การสมัคร

อัตราค่าสมัคร(รวมค่าอาหาร กรีนฟีและแคทดี้)
ประเภททีม VIP ทีมละ 12 ,000 บาท
ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 6,000 บาท
ประเภทบุคคล คนละ 2,000 บาท

สมัครได้ที่ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348983

ผู้ประสานงาน

นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ 088-561 5670

นายธวัช รัตนมนตรี 08 4-7954040
นายรัตนศักดิ์รู้ยืนยงค์081-3917888

โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสานักงานอธิการบดีเลขที่ 404-986929-5 ชื่อชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินที่หมายเลข 043-202408 หรือสมัครแข่งขันที่สนามในวันแข่งขัน

KKU-Open_2016_002

KKU-Open_2016_003