12662500_958146784221996_5073920038072366168_n

กอล์ฟ จตุรมิตร ’59

ชมรมกอล์ฟ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เตรียมจัดการแข่งขัน  กอล์ฟจตุรมิตร ประจำปี 2559 KKU RYDER CUP :ซึ่งที่ประชุมกรรมการร่วมกับกัปตันทีมทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงการแข่งขันเป็น  9 หลุมแรก แข่งแบบโฟร์ซั่ม (ตีลูกเดียวคนละทีจนลงหลุม สลับกัน ที-ออฟ) 9 หลุมหลังแข่งแบบ โฟร์บอล (ตีแบบมี เบส 1 เบส 2) ทีมไหนชนะ หลุ่มนั้นได้ 1 คะแนน เสมอ ได้ .5 คะแนน จบการแข่งขันครบ 18 หลุมนำคะแนนมารวมกัน ทีมไหนชนะ ถือว่าทีมได้ได้ 1 คะแนน เพื่อนำมารวมกับทีมใหญ่.. จะมีการจัดทั้งสองทีมใหญ่ให้ทีมเท่ากัน หรือ เพื่อนๆจากต่างหน่วยงานอยากมาร่วมสนุก ก็จะจัดให้เท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน อาจเอาทีมที่คะแนนดีที่สุด มานับ ข้างละเท่าๆกัน หรือตามที่ตกลงกัน โดยในปีนี้แบ่งเป็น 2 ทีม

ทีม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี + วิทยาศาสตร์สุขภาพ มี รศ.พญ.สุพินดา คูณมี และผศ.ดร.คณิต ชูคันหอมเป็นหัวหน้าทีม และผู้ประสานงาน
ส่วนทีม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ + ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/สนง.อธิการ มี รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ และ นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา เป็นหัวหน้าทีม และผู้ประสานงาน

จัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ทีออฟ  เวลา 07.00 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ ค่าลงทะเบียน 800 บาท