IMG_2429 (800x533)

ชมรมกอล์ฟ มข. ขอบคุณ นักกอล์ฟ และผู้สนับสนุน ทุก ๆ ท่าน ในกิจกรรม KKU OPEN 2014

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ” KKU OPEN 2014 ” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. (Shot (…)

saton_001

ยินดีกับ อ.ปุ๊ก

ชมรมกอล์ฟ มข. ขอแสดงความยินดียิ่ง กับ ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ สมาชิกชมรมอีกคนหนึ่ง ในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เชื่อว่าศูนย์บริการวิชาการจะมีทีมงาน และทีมกอล์ฟที่เข็มแข็ง ต่อไป

Untitled-203

กอล์ฟสังสรรค์ เพื่อผู้เกษียณ

เรียน สมาชิกชมรมกอล์ฟฯ ทุกท่าน ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กอล์ฟสังสรรค์ เพื่อท่านผู้เกษียณ” เนื่องในโอกาสมุทิตาจิต แด่ สมาชิกชมรมฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2557 ประกอบด้วย รศ.อำนวย คำตื้อ ผศ.สิทธี วนิชาชีว ผศ.ชนะชัย (…)

poster_005

KKU OPEN 2014

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ” KKU OPEN 2014 ” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. (Shot (…)

rakpong_001

เลขาฯชมรมกอล์ฟ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

ชมรมกอล์ฟ สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการชมรมฯ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (วาระ 4 ปี) (…)

poster_003

สปอต KKU_OPEN#4

ชมสปอตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษ KKU_OPEN#4 ได้ที่นี่

ED_570906_003 001

กอล์ฟ 46 ปี ศึกษาศาสตร์ และมุทิตา แด่ 3 อาจารย์เกษียณ

ชมรมกอล์ฟศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกอล์ฟวันสถาปนาครบรอบ 46 ปี และมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี วนิชาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย สืบปรุ และอ.ชาญณรงค์ เฮียงราช ชิงถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย และรางวัลอื่น ๆ มากมาย (…)

poster_001

KKU OPEN 2014

แจ้งเพื่อทราบ เบื้องต้น จะได้จัดสรรเวลาได้ถูก กับกอล์ฟรายการพิเศษ “KKU OPEN 2014″ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1972365_509226189223693_440821956481652726

กอล์ฟมุทิตา ผศ.สิทธี วนิชาชีวะ จิตวิญญาณของอาจารย์ทั้งในห้องเรียนและสนามกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อน พ้อง น้องพี่ รวมทั้งอาจารย์อาวุโส หลายท่าน อาทิ รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ ผอ. วิทยา ศิริชาติวาปี คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์ ผศ. (…)

unnamed

GOLF การกุศล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริการวิชาการ มข. โดย รศ.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยนายกสภา และถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายได้เป็นทุนการศึกษา เด็กยากไร้ในโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพีบง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ มข. วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 shotgun 10.00 (…)